Grupa Wokół Centrum

 

Grupa Wokół Centrum to kolektyw artystyczny, działający w ramach Krakowskiego Centrum Choreograficznego ? Nowohuckiego Centrum Kultury, w którego skład wchodzą tancerki Agata Moląg, Monika Świeca i Marta Wołowiec oraz zapraszani goście. Kolektyw produkuje własne spektakle, realizuje projekty artystyczne we współpracy z artystami z Polski i zagranicy, sprawuje opiekę nad wydarzeniami realizowanymi przez Krakowskie Centrum Choreograficzne oraz prowadzi regularne lekcje tańca współczesnego.

Idea powstania grupy wyrosła z głębokiej potrzeby eksperymentu, eksploracji, inspiracji oraz z zamiłowania do różnorodności w budowaniu scenicznego przekazu. Wierzymy, że tylko spotkania, a czasem nawet zderzenia odmiennych estetyk ruchowych, poglądów na sztukę, budują nową jakość. Interesuje nas to, co powstaje na styku. Czerpiemy z tego co prywatne, niesceniczne, parateatralne. Artyzmu szukamy w prostocie, przekazu w cytatach z życia, a smaku i waloru w ruchu. Nigdy nie zapominamy o tym, że jesteśmy tancerzami, a więc ruch jest naszym głównym narzędziem.

Nowohuckie Centrum Kultury

obecne na kulturalnej mapie Krakowa od 1983 roku, stawia sobie za cel przygotowanie i angażowanie społeczeństwa do aktywnego odbioru kultury w szerokim tego pojęcia znaczeniu, również poprzez współtworzenie jej wartości. W ramach Centrum działa kilkanaście zespołów, reprezentujących szeroki wachlarz aktywności tanecznych i artystycznych, w tym profesjonalny kolektyw taneczny Grupa Wokół Centrum.

Tańcem współczesnym w Nowohuckim Centrum Kultury zajmuje się specjalnie powołany do tego dział ? Krakowskie Centrum Choreograficzne. KCC działa w skali lokalnej, miejskiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej, jako centrum myśli, edukacji i kreacji twórczej na płaszczyźnie sztuki tańca oraz w obszarach z tańcem związanych. Służy prezentacji, promocji i profesjonalizacji tańca, ze szczególnym uwzględnieniem tańca współczesnego i teatru tańca. Stara się komunikować taniec z innymi obszarami sztuki tworząc okazje do interdyscyplinarnych działań i spotkań. Dzięki własnej scenie (Studio KCC)  i regularnie odbywającym się imprezom i festiwalom, Centrum wspiera ogólnopolski i międzynarodowy obieg spektakli tanecznych i włącza się w promocję polskiej twórczości poza krajem oraz jej wymianę z twórczością z zagranicy.

Krakowskie Centrum Choreograficzne jest organizatorem: Festiwalu Tańca Współczesnego SPACER, BalletOFFFestival, konkursu choreograficznego 3?2?1?TANIEC!, międzynarodowych warsztatów tańca FIZYCZNYzGAGAcamp.